Vilkår og Handelsbetingelser

  1. Kunden er indforstået med at de vare / ydelser Busfesten.dk leverer, udelukkende dækker de vare / ydelser der fremkommer på fremsendte ordrebekræftelse / faktura.
  2. Tilbud

2.1 Har Busfesten.dk afgivet tilbud på ydelser, er tilbuddet gældende såfremt bussen er ledig på det pågældende tidspunkt, når tilbuddet bekræftes.

2.2 Såfremt den i tilbuddets angivne leveringstid ikke kan opretholdes grundet andre tilkomne ordrer, kan der tilbydes en anden dato eller tidspunkt for ydelsen. Såfremt der ikke nås til enighed forbeholder Busfesten.dk sig ret til helt, eller delvist at fratræde tilbuddet.

2.3 Har Busfesten.dk afgivet tilbud, er Busfesten.dk ikke bundet af tilbuddet, før der er afgivet skriftlig bekræftelse på dette.

  1. Købers betalingsbetingelser

3.1 Der vil blive sendt en faktura kort tid efter ordrebekræftelsen, og denne faktura skal være betalt senest på forfaldsdato. Bliver turen booket 7 dage eller mindre end 7 dage før turafgang, sættes forfaldsdato til omgående betaling eller aftales med Busfesten.

3.2 Er beløbet ikke betalt på forfaldsdato, sendes en venlig hentydning. Hvis beløbet endnu ikke er betalt 2 dage før turens start, anses dette som en for sen aflysning, og Busfesten.dk forholder sig retten til at opkræve det fulde beløb, med mindre andet er aftalt med kunden.

  1. Betalingsfrister

4.1 Såfremt køber ikke overholder ovenstående betalingsbetingelser anser Busfesten.dk aftalen for ophævet.

  1. Købers ophævelsesbeføjelser

5.1 Ved aflysning fra købers side skal dette ske senest 7 dage før afgang, altså 168 timer før turen skulle starte.

5.2 Ved aflysning fra købers side mindre end 7 dage (168 timer) før afgang, faktureres kørslen 100%. 

  1. Levering

6.1 Force majeure:

Vi tager forbehold for flg.

-Uforudsete hændelser såsom trafikale problemer, vejarbejde m.m. der resulterer i forsinkelse på en tur

-Vi gør opmærksom på, at der er 15-20 minutters rådighed til force majeure, da der kan ske uforudsete ting.

-Vi kan opleve adresser og steder hvor vores bus ikke kan komme frem – her er det chaufføren der angiver det nærmeste opsamling/dropsted, ellers vil vi altid bestræbe os på at ankomme til tiden og så tæt på den ønskede adresse.

 6.2 Busfesten.dk tager forbehold for driftsstop. Har bussen tekniske problemer der bevirker aflysning fra Busfesten.dk side tilbagebetales det fulde beløb køber har betalt.

6.3 Busfesten.dk tager forbehold for vejrforhold, det er til enhver tid Busfesten.dk der vurderer om udkørsel anses for værende forsvarligt. Hvis vejrforhold bevirker aflysning fra Busfesten.dk side tilbagebetales det fulde beløb køber har betalt.

  1. Specielle forhold

7.1 Hvis der udøves skader, hærværk eller lign. på bussen under kørsel, vil I efterfølgende blive opkrævet evt. erstatning.

7.2 Ved opkast, affyring af konfettirør, bordbomber mv, opkræves kr. 1.000,-

7.3 Ting der bortkommer eller beskadiges i bussen erstattes ikke.

7.4 Personalet forbeholder sig ret til at afbryde turen, hvis vi vurderer, at gæsterne bliver for fulde eller på anden måde ikke opfører sig efter forholdene. Der tilbagebetales ikke ved afbrudt tur.

7.5 Det er strengt forbudt at ryge i bussen under hele turen. Hvis dette ikke overholdes, vil dette udløse en ekstra afgift på kr. 2000 svarende til ekstra rengøring og fjernelse af lugtgener. Rygestop kan aftales med chaufføren.

7.6 Hvis der medbringes egne drikkevarer i flaskeform, er det på eget ansvar. Busfesten tager ikke ansvar for uheld i forbindelse med glasskår i bussen.

Betaling og sikkerhed

Når du handler på Busfesten.dk, skal du benytte et betalingskort eller MobilePay hvortil der er tilknyttet et betalingskort. For at beskytte dine kortoplysninger, vil du ved indtastningen af kortoplysninger blive ført over til en betalingsside leveret af Stripe, der er certificeret til at håndtere betalingsdata. Stripe sørger for, at alle oplysninger behandles krypteret, så hverken Busfesten.dk eller andre kan få adgang til dine kortoplysninger.

Du kan betale således:

  1. Dankort, Visa/Dankort, Mastercard, Visa Electron.